உறவுகள் மண்ணில் புதையுண்ட சேதி கேட்டு இதயம் அதிர்ந்து போயுள்ளது! சிறீதரன் எம்.பிவைக்கோல் பட்டடைகளை இரும்புப் பட்டறைகளாக மாற்றாதீர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் சிறீதரன் எச்சரிக்கைவீரியம்: பாரம்பரிய பயிரின பாதுகாப்புத் திட்டம்லண்டன் அறிவாகாரம் ஆதரவு இணையம் சாந்தபுரம் உயர்தர மாணவர்களுக்கு உதவிதமிழர்கள் எதையும் தன்னாட்சியுடன் அனுபவிக்க கூடாது என்பதில் அரசாங்கம் உறுதியாக இருக்கின்றது: சி.சிறீதரன்ஜெயலலிதா அம்மையார் விடுதலை உலகத்தமிழருக்கு பெரு மகிழ்ச்சி சி.சிறீதரன்பேய்கள் ஆடும் கரகத்தில் தாடிச்சாத்தானும் குட்டிச்சாத்தான்களும் பாடுகின்றன: சிறிதரன்கிளிநொச்சி மாற்றுவலுவுள்ளவர்களுக்கு லண்டன் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோவில் நம்பிக்கை நிதியம் உதவிரோம் பற்றி எரிய நீரோ மன்னன் பிடில் வாசித்த கதையாய் இலங்கை ஜனாதிபதிடக்கிலஸ் என்றால் முதுகேலும்பிலா அடிமை என்ற அர்த்தத்தில் கூறவில்லை! மு . அ என்றே கூறினேன் ஸ்ரீதரன்