பூநகரி கிராமங்களின் தேவைகளை ஆராயும் பொருட்டு மக்கள் சந்திப்பில்வடக்கு முதல்வரை பிரதமர் ரணில் புறக்கணித்ததால் நான் பிரதமரின் நிகழ்வுகளை புறக்கணிக்கின்றேன்வலி.கிழக்கு வளலாய் கிராம மக்களுடன்.கிளிநொச்சி பிரதேசத்தில் பொது நூலகமொன்று.கூட்டமைப்பின் வடமராட்சி கிழக்கிற்கான பணிமனையான நெய்தலகம்.கனடா மொன்றியல் ஜெயம் ஜெனா ஆகியோர் கிளிநொச்சி மாணவர்களுக்கு துவிச்சக்கரவண்டி உதவிகிராஞ்சி அ.த.க.பாடசாலையின் வளப்பற்றாக்குறைகள் நிவர்த்திசெய்யப்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்…..சிறப்புற நடைபெற்ற பூநகரி மட்டுவில்நாடு அ.த.க.பாடசாலையின் விளையாட்டுப்போட்டி….கிளி பன்னங்கண்டி. இ.த.க.பாடசாலையில்….கிளிநொச்சி பளையில் மகளிர் தினம்!