பிரபாகரன் தமிழர்களை, நமது மண்ணை தன் வீரத்தால் அடையாளப்படுத்தினார்.கிளிநொச்சி கண்டாவளையில் தமிழரசு கட்சி இளைஞர் அணி உருவாக்கம்.பரவிப்பாஞ்சான் இணைதீவு உள்ளிட்ட மக்களின் கிராமங்களில் மீள்குடியேற்றம் செய்யவும்கிளிநொச்சி மாவட்ட ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் கலந்துரையாடல்….அறிவியல் தொன்மத் தேடல் நம் பிள்ளைகளிடம் உள்ளது…..இலண்டன் பாஸ்கரன் கிளிநொச்சி ஊற்றுப்புலம் மாற்றுவலுவுள்ளோர் குழுவுக்கு நிதியுதவிகிளிநொச்சி ஆனந்தபுரம் மேற்கு மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள்!மாற்றங்களை உள்வாங்கி வெற்றிபெற்றவர்களான மாற்றம்பெறுவாம்….கோப்பாய் ஆசிரியர் கலாசாலையில் சிறப்புற கல்வியல் கண்காட்சி….கனடா மொன்றியல் ஜெயம் ஜெனா ராஜ் கிளிநொச்சி பளையில் வாழ்வாதார உதவிகளை வழங்கினர்….