சுவிஸ் எழுகை அமைப்பினர் தாயக உறவுகளுக்கு வெள்ள நிவாரண உதவி……….கூட்டமைப்பின் அவுஸ்திரேலியாக்கிளை தாயக மாணவர்களுக்கு உதவிக்கரம்……….அவுஸ்திரேலியா துயர்துடைப்போம் அமையம் தாயகத்தில் உதவி……….ஓற்றுமையே பலம் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஆண்டாக 2016 திகழும் வருடாந்த ஒன்று கூடல்…..ஈழத்து சபரி மலை ‘சபரி கிரீஸ்வரம்’நூல்மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் நிகழ்வே பரிசில் தினம்…..கனடியத் தமிழர் தேசிய அவை தாயகத்தில் அனர்த்த நிவாரணப்பணி…….கிளிநொச்சியில் தொடர்ந்தும் அடை மழை……………பூநகரியில் தேசிய வாசிப்பு மாத நிகழ்வுகள்………தமிழகத்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் தொப்பூள் கொடிகளுக்கு உதவுதல் காலக்கடமை……