கிளிநொச்சி கறுக்காய்தீவு மகா வித்தியாலயத்தின் இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டியில்…..கிளிநொச்சி தம்பிராசபுரம் அ.த.க.பாடசாலையில் இல்ல மெய்வல்லுனர் விளையாட்டு போட்டி நிகழ்வுகள்போராட்டத்தின் ஒரு பெரும் மைல் கல் அண்ணன் பால்ராஜ் நினைவுகள்…….எமது இனத்தை பலவீனப்படுத்த இன்னும் முயற்சிகள் நடக்கின்றன…..கிளிநொச்சி குமாரசாமிபுரம் அ.த.க.பாடசாலையின் இல்ல மெய்வல்லுனர் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுள்ளதுயாழ்ப்பாணம் ஆவரங்கால் நடராஜ இராமலிங்க வித்தியாலயத்தின் இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டிகள்குறைந்த உயிர்த் தியாகங்களுடன் அற்ப விடயங்களை பெறாத நாம், இப்பொழுது அதைப் பெறுவதா? அரியம் எம்.பி.கேள்விஜெனீவாவில் நீதி கிடைக்குமென தமிழர்கள் கற்பனை செய்யக் கூடாது: நிலாந்தன்மற்றவர்களுடைய வீழ்ச்சியல்ல எமது வாழ்க்கை: கி.மாகாண சபை உறுப்பினர் துரைராசசிங்கம்தமிழர்கள் ஒன்றுபடும் காலம் நெருங்கிவிட்டது: நல்லை ஆதீன முதல்வர்