தமிழர்களின் பாரம்பரியம் தனித்துவமானது: சி.சிறீதரன் எம்.பிமண் வாசத்துடன் கூடிய வாழ்வை எம் சந்ததிக்கு கையளிக்க வேண்டும்: சி.சிறீதரன் எம்.பிஜெனிவா தீர்மானம் இலங்கைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இறுதிச் சந்தர்ப்பம்: சிறீதரன் எம்.பிவிடுதலைப்புலிகளின் காலத்தில் பட்டினியால் யாரும் சாகவில்லை! சி.சிறிதரன் எம்.பிஇத்தாலி நாட்டின் மக்கள் சந்திப்பில் சிறிதரன் எம்.பிஇலங்கை அரசு தன் குடிகளை அழித்தது! தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் போராளி இயக்கம்தீவகம் அடக்கு முறையாளர்களிடமிருந்து விடுபட்டு வருகிறது: சிறீதரன் எம்.பிடென்மார்க்கில் வசித்த தயக்குமார் செல்வராணி இறந்து ஓராண்டு நினைவாக கற்றல் உபகரண உதவிகிளிநொச்சி மாவட்ட த.தே.கூட்டமைப்பின் தலைமைச் செலகத்தில் சர்வதேச மகளிர் நாள்திட்டமிட்ட வறுமையை ஏற்படுத்தி மக்களை சீரழிக்க அரசாங்கம் முயற்சி: சிறீதரன் எம்.பி