கியூபெக் தமிழர் அமைப்பினால் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிகிளிநொச்சி கல்வி வலயத்தின் ஆசிரிய மாநாடு சிறப்புற நடைபெற்றதுகரைச்சிப் பிரதேசசபையின் கழிவகற்றல் நடவடிக்கை தொடர்பில் ஆராயப்பட்டதுதெங்குச்சபையின் காணி அபகரிப்புக்கு எதிராக பளையில் மக்கள் போராட்டம்!நிலையான சமாதானத்தினூடாகவே நிலையான அபிவிருத்தி என்பது சாத்தியமாகும்பரவிப்பாஞ்சான் பகுதி மக்கள் தமது காணிகள் இன்னமும் விடுவிக்கப்படவில்லைதமிழர்களது தனித்துவங்கள் என்றைக்கும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நாற்பது வருடங்களின் பின் நெடுந்தீவில்…!தமிழர்களின் உலக வரலாற்றுக்கு அடையாளமிட்டவர் புலிகளின் தலைவர்ஒரு இனத்தின் வரலாற்று மூலாதாரங்களாக நுல்கள் காணப்படுகின்றன