வீரியம்: பாரம்பரிய பயிரின பாதுகாப்புத் திட்டம்லண்டன் அறிவாகாரம் ஆதரவு இணையம் சாந்தபுரம் உயர்தர மாணவர்களுக்கு உதவிதமிழர்கள் எதையும் தன்னாட்சியுடன் அனுபவிக்க கூடாது என்பதில் அரசாங்கம் உறுதியாக இருக்கின்றது: சி.சிறீதரன்ஜெயலலிதா அம்மையார் விடுதலை உலகத்தமிழருக்கு பெரு மகிழ்ச்சி சி.சிறீதரன்பேய்கள் ஆடும் கரகத்தில் தாடிச்சாத்தானும் குட்டிச்சாத்தான்களும் பாடுகின்றன: சிறிதரன்கிளிநொச்சி மாற்றுவலுவுள்ளவர்களுக்கு லண்டன் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகர் கோவில் நம்பிக்கை நிதியம் உதவிரோம் பற்றி எரிய நீரோ மன்னன் பிடில் வாசித்த கதையாய் இலங்கை ஜனாதிபதிடக்கிலஸ் என்றால் முதுகேலும்பிலா அடிமை என்ற அர்த்தத்தில் கூறவில்லை! மு . அ என்றே கூறினேன் ஸ்ரீதரன்தமிழர் தாயக விடுதலையை ஆத்மார்த்தமாக நேசித்த பெருமகன் ஐயா டேவிட் நாகநாதன்! சிறிதரன் இரங்கல்உணவு மற்றும் உணவுத் தன்னாதிக்கத்தை பாதுகாக்கும் யாத்திரை முறிகண்டியில் ஆரம்பம்