சிறப்புற நடைபெற்ற அமெரிக்கன் சிலோன் மிசன் திருச்சபையின் முத்தமிழ்விழா.ஆளுமைகளை இனங்கண்டு வளர்த்தெடுக்கவேண்டும்….பூநகரி பிரதேச சந்தைகளில் காணப்படும் குறைபாடுகளை கேட்டறிதல்பாரதிபுரத்தில் கிராமிய வைத்திய சாலைக்கான திட்டம்.சிறப்புற நடைபெற்ற கொல்லங்கலட்டி ஒக்ஸ்போட் கல்வி நிலைய பரிசளிப்பு விழாஇன்றைய தலைமுறைக்கு வரலாற்றுத்தடங்களை நினைவு படுத்தும் சந்தர்ப்பம் பரிசளிப்பு விழாக்கள்….சட்டவிரோத கடல் வள அபகரிப்புக்கு எதிரான அஞ்சல் அட்டை போராட்டம் ஆரம்பிப்பு….அயிட்டிய புலம் முருகமூர்த்தி ஆலயத்தில் அடிக்கல் நாட்டுவிழா.தமிழினியின் கண்ணீர்கள் மத்தியில் புகழுடல் விதைக்கப்பட்டது.தமிழினியின் பிரிவு… எமது மண்ணின் பேரிழப்பாகும்.