மலையக மக்களின் அவலம் தீர்க்கப் படுமா

யாழ் மாவட்டத்தின் பணப்பயிராக காணப்படும் புகையிலை உற்பத்தி...

காலம் எங்களுக்கு நல்லதொரு மாற்றத்தை தரும்

காலம் எங்களுக்கு நல்லதொரு மாற்றத்தை. தரும் நம்பிக்கை...

மாகாண அதிகார வரம்பிற்குள் தலையீடு செய்யும் வடக்கு ஆளுனர்

அண்மையில் கௌதாரிமுனை மக்கள் தாங்கள் எதிர்நோக்கும் அடிப்படை...