Home Contact

Contact

Shritharan (Member of Parliament)

Mp’s Personal Number :- 0094776913244
Office Number :- 0094212280024
Fax Number :- 0094212280024
Mp’s Mail ID :- shritharanmp@gmail.com
Media Team Mail ID :- shritharanmedia@gmail.com

Address :- 882, Arumugam Road, Vaddakkachchi, Kilinochchi. Sri lanka.

Kilinochchi Office :- “Arivakam” A9 Road, Kilinochchi (In front of Kilinochchi Kandaswamy Temple)

Jaffna Office :- (Near to Thaddatheru Junction Jaffna)

சிறீதரன் (நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்)

தனிப்பட்ட தொலைபேசி இலக்கம் :- 0094776913244
அலுவலக இலக்கம் :- 0094212280024
தொலைநகல் இலக்கம் :- 0094212280024
பா.உறுப்பினரின் மின்னஞ்சல் :- shritharanmp@gmail.com
ஊடக பிரிவின் மின்னஞ்சல் :- shritharanmedia@gmail.com

முகவரி :- இல.882, ஆறுமுகம் வீதி, வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி, இலங்கை.

கிளிநொச்சி அலுவலகம் :- “அறிவகம்” A9 வீதி, கிளிநொச்சி. (கிளிநொச்சி கந்தசாமி கோவிலுக்கு முன்பாக)

யாழ்ப்பாண அலுவலகம் :- (தட்டாதெரு சந்திக்கு அருகாமையில்)

Send us a message!

    LATEST POSTS