சுனாமிப் பொது நினைவாலயத்திற்கான முகப்பு வளைவு – நிர்வாகத்தினரிடம் கையளிக்கும் போது.

எனது 600 000 ரூபா நிதிப் பங்களிப்பில் உடுத்துறையில் அமைந்திருக்கும் சுனாமிப் பொது நினைவாலயத்திற்கான முகப்பு வளைவு அமைக்கப்பட்டு சமய முறைப்படி நிர்வாகத்தினரிடம் கையளிக்கும் போது.

uduth-0-300x169

uduth-1-300x225

uduth-2-300x225

uduth-4-300x225

uduth-5-300x169

uduth-6-300x225
Leave a Reply