கிளிநொச்சி ஜெயபுரம் மக்கள் சந்திப்பு!

கிளிநொச்சி ஜெயபுரம் மக்கள் சந்திப்பு!

குறித்த பகுதி மக்களுக்கு தலா இரண்டு ஏக்கர் வீதம் வயல் காணிகள் வழங்குவதற்கு
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சி.சிறீதரன் நடவடிக்கை மேற்க்கொண்டுள்ளார்.