தங்கம்மா முதியோர் இல்லத்திறப்பு விழாவும் ‘இலங்கைத் தமிழர்’ நூல் வெளியீடும். 2017.08.13

DSC_0107 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0116 DSC_0119 DSC_0122 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0134
Leave a Reply